Стефанишин Ольга Василівна

Доктор економічних наук, професор.

У 1975 р. закінчила економічний факультет ЛДУ ім. Івана Франка з відзнакою. У 1979 р. захистила кандидатську дисертацію «Суспільно-необхідні затрати і ціни у сфері послуг». У 1979 р. зарахована на посаду асистента, у 1985 р. – старшого викладача, у 1990 р. – доцента кафедри політекономії Львівського зооветеринарного інституту. У 1994–2007 рр. працювала на посаді доцента кафедри економіки України ЛНУ ім. Івана Франка. У 2007 р. захистила докторську дисертацію «Людський потенціал економіки України (політико-економічний аналіз)». У 2004–2008 рр. працювала професором у Люблінському технічному університеті, де викладала навчальні дисципліни «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Основи менеджменту». З 2007 р. і по даний час є професором кафедри економіки України.

Засновник наукової школи з розвитку людського інтелектуального потенціалу національної економіки. Автор понад 150 наукових праць, зокрема, «Підприємництво: основи, особливості, механізми» (Львів, 2000, у співавт.), «Людський потенціал економіки України» (Львів, 2006), «Теорія розвитку людського потенціалу національної економіки» (Львів, 2009), «Економіка України: національна стратегія розвитку» (Львів, 2009, у співавт.), «Platzbestimmung Osteuropas in der sozio-oekonomischen Globalisierung» (Німеччина, Берлін, 2013, у співавт.), «Особливості розвитку регіональних ринків праці України та професійно-кваліфікаційної структури людських ресурсів в умовах ефективної економіки» (Тернопіль, 2013), «Развитие духовно-информационной мобильности человеческого интеллектуального потенциала в условиях инновационного общества» (Росія, Пенза, 2013).

Наукові інтереси: формування і розвиток людського потенціалу інформаційно-індустріальної економіки України, дослідження макроекономічних аспектів функціонування національного ринку праці та перспективи впровадження інноваційних форм зайнятості молоді.