У 1993 році з ініціативи доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії економічних наук НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Злупка С. М. у Львівському університеті вперше в Україні й у світі була створена кафедра економіки України, колектив якої назвав її іменем українського економіста світової слави М. І. Туган-Барановського.

З 2006 р. і по цей час кафедру очолює професор, д.е.н. Гринів Лідія Святославівна. На кафедрі сформовано кваліфікований професорсько-викладацький колектив. На ній працюють професори д.е.н.: Гринів Лідія Святославівна, Стефанишин Ольга Василівна, доценти, к.е.н.: Теребух Марта Іванівна, Кічурчак Маріанна Василівна, Кривень Олександра Василівна, Назаркевич Ігор Богданович, Квак Марія Віталіївна, Ходико Дмитро Ігорович. Лаборантами кафедри є Козюк Ірина Володимирівна та Бухтіярова Марта Сергіївна.