Перспективні плани розвитку кафедри до 2019 року включають розширення бази підвищення кваліфікації викладачів кафедри, в тому числі за кордоном, а також удосконалення навчально-методичної та наукової роботи.

Плани щодо здійснення навчально-методичної роботи включають:

видання колективного навчального посібника «Вступ у прикладну економіку» за редакцією проф. Гринів Л.С.;
перевидання та підготовку навчальних посібників з курсів, що забезпечуються викладачами кафедри;
підготовку текстів лекцій та розробку дидактичних матеріалів для проведення практичних занять з навчальних дисциплін кафедри.

Плани щодо проведення наукової роботи кафедри включають:

створення навчально-наукового центру з інституціями НАН України;
створення лабораторії з регіонального цільового програмування;
підготовку та видання наукової монографії професора Гринів Л.С. «Теорія природного капіталу»;
систематичне проведення наукових семінарів спільно з Інститутом регіональних досліджень НАН України;
розширення міжнародної наукової співпраці;
функціонування аспірантури та докторантури;
підготовку наукових статей, участь у міжнародних наукових конференціях.